QUẠT ĐÈN CÁNH XẾP ĐQ-6130

Liên hệ

ĐQ-6130

R500 x H400

CÔNG SUÂT QUẠT: 65W

4 CÁNH QUẠT MỞ 1080

ĐÈN LED 

LOA BLUETOOTH

error: Content is protected !!